English
Начало Програма Лектори Регистрация Спонсорство Партньори Участници Галерия Презентации Контакти

Партньори

Генерални спонсори: 

jobs 

JOBS.BG е най-ефикасната кариерна медия и един от най-посещаваните сайтове в България. JOBS.BG се посещава от над 1.1 милион уникални потребители месечно (Google Analytics). Това са 67% от хората в икономически активна възраст с достъп до Интернет. 1.6 милиона е броя на изпратените CV-та за месец. JOBS.BG e партньор за България в The Network, най-голямата световна мрежа, включваща водещите кариерни сайтове в повече от 119 държави. JOBS.BG се стреми да създаде оптимална среда, даваща възможност на компаниите да открият най-подходящите кандидати, на кандидатите възможност да реализират пълният си потенциал. JOBS.BG е Business Superbrand за 2007-2008 и потребителски Superbrand за 2009-2010.

 

economy

Economy.bg е издание за бизнес, икономика и мениджмънт. Част от Economy.bg е Human Capital – водещата медия в сферата на човешкия капитал.
Economy.bg следи тенденциите в световната и българска икономика от съществено значение за случващото се в България, ключовите бизнес сектори, компаниите и хората, които са част от тях.
Economy.bg създава уникално редакционно съдържание – видео интервюта, статии, анализи, статистики и проучвания, създадени в сътрудничество с мениджъри от български и чужди компании, икономически анализатори и експерти от различни бизнес сектори.
Economy.bg е издание на Jobs.bg. 


one

 ONE.bg е услуга, позволяваща на потребителите да открият, да се свържат и поддържат контакт с:

- бизнес контакти
- експерти от своята или други области
- бивши и настоящи колеги

ONE.bg е услуга на Jobs.bgОсновен спонсор:ТехноЛогика е водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение.
Дейността на фирмата е сертифицирана според стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и съюзната публикация на НАТО AQAP 160. ТехноЛогика има офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и  Република Македония , а екипът й наброява повече от 200 специалисти в различни области.
ТехноЛогика е технологичен партньор на уважавани компании и организации, много от които лидери в своята сфера на дейност, като им помага да усвоят и/или да се възползват от нови информационни технологии в свои разработки и проекти.
Интегрираната система за управление на човешки ресурси HeRMeS® e собствена разработка на ТехноЛогика. Първата версия е създадена през 1996 г., а богатата функционалност, гъвкавостта и надеждната поддръжка наложиха HeRMeS® като водещ HR софтуер сред корпоративните клиенти в България само за няколко години след пускането му на пазара.
 HeRMeS® V покрива целия управленски цикъл, свързан с набирането, оценката и развитието на човешкия капитал в организацията.. Интегрирайки всички дейности за управление на човешкия капитал, HeRMeS® V позволява проследяването на тяхната взаимовръзка, оперативен достъп и анализ на цялата информация.
Развитието на HeRMeS® V се осъществява в съответствие с международно признати стандарти за разработка на софтуер, а измененията и поддръжката й отговарят на предизвикателствата на динамично променящото се законодателство.


Домакин на кафе-паузи:
Бонбонена фабрика АЛПИ есъздадена през 1995 година. От октомври2001г. фабрикатаразполагаснова собствена сграда със застроена площ от 5300кв.м., оборудвана снови и усъвършенстванипроизводствени мощности:
- производствена зона-производствени линии и опаковъчни машини;
- складзасуровинииопаковки;
- складзаготови продукти.
АЛПИеводещабългарскакомпания спочти16-годишна традициявпроизводството и търговията сповече от30 различнивидовебонбони. Нейната продуктова листа включва: дъвчащибонбони, карамелажнибонбони, нискокалоричнибонбони-sugar-free, билковибонбони, зърненибонбони, бонбонибез захар, енергийни бонбони, бонбони свитамини, както и най-новия продукт на фабриката – парфюмиращи бонбони „ДЕО”. Компаниятанепрекъснато разширявапазарния си дялна вътрешния ина международните пазарии и разширява продуктовата си листа.


Партньори:
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е създадена през 2001 година. Асоциацията е колективен представител на повече от 60 софтуерни фирми – пълноправни членове, и над 70 асоциирани членове, сред които висши учебни заведения, фондации, фондове за рисков капитал и др.

Софтуерната индустрия е сред малкото български индустрии с конкурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна индустрия, да работи за подобряване на образователната система и да участва активно в изграждане и осъществяване на политики за ефективни ИТ инвестиции в полза на цялото общество.Асоциацията фокусира усилията си в посока утвърждаване на ключовите приоритети за устойчиво развитие на сектора,а от там и на България като високотехнологична дестинация, където софтуерните компании разработват собствени продукти и услуги с висока добавена стойност.

БАСКОМ се стреми да налага принципите и ценностите, които винаги е имала за важни – да е отворена към всички участници в публично-частното партньорство, да цели продуктивност, практичност и последователност в действията си, да следи за спазването интересите на членовете си. В резултат на това Асоциацията заема все по-стабилни позиции и е разпозната като надежден партньор сред държавните институции, академичните среди и бизнес общността в страната и чужбина.

Повече информация за БАСКОМ, нейните компании-членове и дейности могат да бъдат http://www.basscom.orgЕдинният център за иновации е координационно звено за провеждане политиката на БАН – в сферата на иновациите, патентната дейност и проектната компетентност. Центърът предоставя информация за кандидатстване по Европейските структурни фондове и Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“ и подпомага подготовката и изпълнението на проектни предложения. Центърът осъществява делови контакти в страната и чужбина в областта на иновациите и трансфера на приложни научни изследвания, подпомага създаването на делови контакти „наука – бизнес“ и „наука – наука“.©2021 bapm.bg. Всички права запазени.